Προβλέπεται η υλοποίηση μίας σειράς πολυεπίπεδων υποστηρικτικών δράσεων για την βέλτιστη διαδικασία αδειοδότησης επιχειρήσεων, από την υποβολή της αίτησης μιας επιχείρησης μέχρι και την έκδοση της τελικής πράξης, με γνώμονα την προτυποποίηση και μοντελοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης, για τη συνεχή μείωση του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις.