Αναβάθμιση Λειτουργιών της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και των Επιμελητηρίων της Χώρας για την Υποστήριξη του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος

Προβλέπεται η υλοποίηση μίας σειράς πολυεπίπεδων υποστηρικτικών δράσεων για την βέλτιστη διαδικασία αδειοδότησης επιχειρήσεων, από την υποβολή της αίτησης μιας επιχείρησης μέχρι και την έκδοση της τελικής πράξης, με γνώμονα την προτυποποίηση και μοντελοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης, για τη συνεχή μείωση του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις.